Vervolg De Moederschool van Comenius als bron van inspiratie

Om ouders hun kinderen te helpen ontwikkelen beschreef Comenius onder andere een aantal principes, dat belangrijk is bij de vorming van het jonge kind. Enkele voorbeelden daarvan zijn: moraliteit en deugdzaamheid, soberheid, netheid, welwillendheid, geduld en beheersing.

Net als Comenius beschouwde men kinderen als een zeer kostbaar goed in de Gouden Eeuw, vanwege het geloof en waarschijnlijk ook als gevolg van het feit dat in die tijd kindersterfte enorm was. Dit is waarschijnlijk ook een van de redenen waardoor in Nederland, destijds, zoveel kinderportretten vervaardigd zijn.
Kinderen werden vaak ten voeten uit geschilderd, meestal met hun hond, pop of ander speelgoed bij zich. Soms met voorwerpen die een diepere symbolische betekenis hadden. Representatie van de kinderen was belangrijker dan speelsheid.

In mijn linosneden heb ik de principes van Comenius en het typisch Nederlandse verschijnsel van de kinderportretten gecombineerd. Nu is echter niet de representatie van de kinderen, maar een interpretatie van de principes van belang.

« Terug